Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά την Εταιρεία με την επωνυμία «ANTETOKOUNBROS Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρία» ή «ANTETOKOUNBROS»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Σίνα, αρ. 7, ΤΚ 15124), με αρ. ΓΕΜΗ 166455401000, με Α.Φ.Μ. 801931979, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,  email: [email protected], η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

 

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η διασφάλιση του απορρήτου των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, αλλά και επιβεβλημένη από τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τηρούμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, φροντίζοντας να:

- σας ενημερώνουμε για το ποια δεδομένα συλλέγουμε (τόσο τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά ζητούνται, όσο και μέσω της παρούσας πολιτικής απορρήτου)

- χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν

- ζητάμε τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη, ως νομική βάση της επεξεργασίας, αλλά και σε περίπτωση μεταβολής του σκοπού χρήσης των δεδομένων που το αφορούν

- παρέχουμε στα υποκείμενα των δεδομένων όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία

-μη διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους οριζόμενους στη νομοθεσία λόγους και να ελέγχουμε την τήρηση ανάλογων διασφαλίσεων από τρίτους στους οποίους τυχόν διαβιβάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el) ή της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,213319&_dad=portal&_schema=PORTAL)

 

Σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό, διαμορφώσαμε την παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες. Συγκεκριμένα συλλέγει:
 • στοιχεία που ο χρήστης δίδει κατά την εγγραφή του ως πελάτη,
 • στοιχεία που ο χρήστης δίδει, προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του,
 • στοιχεία που ο χρήστης δίδει για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες που κατά καιρούς πραγματοποιούνται, ή για τη λήψη ενημερώσεων (newsletter)
 • στοιχεία που συλλέγονται κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω των cookies, ή στοιχεία που ο χρήστης δίδει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (π.χ. μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης facebook, Instagram κ.α.).

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ζητούνται τα στοιχεία του πελάτη, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής που διαμένει, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητηθεί. Η Εταιρεία κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους πελάτες για θέματα σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Επίσης για ενημέρωση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, για ειδικές προσφορές και παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού, εφόσον ο πελάτης έχει παράσχει τη συναίνεσή του για αυτές τις ενέργειες ενημέρωσης, αποκλειστικά προαιρετικώς.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν σκοπό την ολοκλήρωση και εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας, την τήρηση των νόμιμων φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, τον καθορισμό των απαιτήσεων των χρηστών/πελατών για τα προσφερόμενα προϊόντα και την διευκόλυνση των συναλλαγών με την Εταιρεία. Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατόν να επισκέπτονται αυτό, δίχως να απαιτείται να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, εκτός αν το επιθυμούν. Ωστόσο, είναι αναγκαία η δήλωση των προσωπικών τους δεδομένων στην περίπτωση που επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα δεδομένα επικοινωνίας σας (email, αριθμός τηλεφώνου, κ.ο.κ.) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία με τους χρήστες που επιλέγουν την επικοινωνία μαζί μας μέσω του newsletter μας. Ορισμένες πληροφορίες που συλλέγονται κατά την περιήγησή σας (μέσω των cookies) χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς, για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο της Εταιρείας, ενώ, για λόγους ασφάλειας, καταγράφονται τα αιτήματα πρόσβασης στην ιστοσελίδα και ο αριθμός των επισκεπτών, χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε στοιχείο με οποίο μπορούν να εξατομικευτούν οι επισκέπτες. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από εσάς, για πέντε ετών (για δεδομένα από παραγγελία εγγεγραμμένου πελάτη) ή για διάστημα 90 ημερών (για δεδομένα από παραγγελία πελάτη ως επισκέπτη) μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και τα διαγράφει, εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να υποχρεούμαστε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας (π.χ. για φορολογικούς λόγους). Σημειώνεται ότι θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον, πλην των δεδομένων που περιέχονται σε αρχεία με κατάλογο των προσώπων τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον (π.χ. μέσω ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

 

 1. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Δεν προωθούμε, διαβιβάζουμε, πωλούμε ή μοιραζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες/πελάτες σε κανέναν άλλο οργανισμό ή οντότητα, πλην των Εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των συνεργατών μας που εμπλέκονται στη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών και λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να διαβιβαστούν προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί από αυτές, για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσής μας. Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης ή άλλης μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (καλούμενων από κοινού «Μεταβίβαση Επιχειρήσεων»), η Εταιρεία δύναται να μεταφέρει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, με εύλογο τρόπο στο πλαίσιο της Μεταβίβασης Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, σε επίπεδο ανάλογο με το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζεται με την παρούσα Πολιτική.

 

 1. COOKIES: Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας του ιστοτόπου μας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες.

Η ενεργοποίηση των cookies προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Μπορεί να γίνει διαγραφή των cookies κατά την έξοδο από τον ιστότοπο.

Κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούμε:

Στις ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τόσο first-party cookies, όσο και third-party cookies, τα οποία περιλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα:

Πάροχος

Όνομα

Στόχος

Τύπος

Λήξη

Ιστότοπος

UniqueID

Γλώσσα

Χρησιμότητα

1 χρόνος

 

 

 

 

 

Google analytics


_ga

Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των επισκεπτών καθώς και την συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας στο site. Κάντε κλικ στο Security and privacy in Universal Analytics για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Universal Analytics και cookies.

Στατιστικά

2 χρόνια

_gat

Τώρα

_gid

1 ημέρα

 

Τα παραπάνω cookies ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Required cookies (απολύτως απαραίτητα cookies): Αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στο σύστημά μας. Μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας, που αφορούν τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή διατηρούν τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει σε κάποια φόρμα ή εντυπο, για να μην τα συμπληρώνετε εκ νέου. Εάν ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας να μπλοκάρει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου δεν θα λειτουργούν.

Τα Analytical cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, πώς οι επισκέπτες πλοηγούνται στον ιστότοπο και ποιες σελίδες και περιεχόμενο του ιστοτόπου μας τους ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώνουμε την απόδοση του ιστοτόπου μας και να παρακολουθούμε την επιτυχία του περιεχομένου και των διαφημίσεων που αναρτούμε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα συγκεκριμένα cookies.

Third-party Cookies: Αυτά είναι cookies τα οποία τίθενται σε λειτουργία στον Ιστότοπο από συνεργαζόμενες εταιρίες (πχ. Google analytics, reCaptcha). Οι διαφημιζόμενοι στον ιστότοπό μας τρίτοι μπορεί επίσης να θέτουν σε λειτουργία cookies για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν ελέγχουμε και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τα cookies τρίτων, για τα οποία υπεύθυνοι είναι οι τρίτοι πάροχοί τους.

Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org ή εδώ: www.youronlinechoices.com. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, ή να χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, στο κάτω μέρος της σελίδας θα εμφανιστεί ένα cookie banner. Κλείνοντάς το ή συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στις Ιστοσελίδα μας, συναινείτε σιωπηρά στη χρήση των cookies όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική cookies, εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίπτει τα cookies που δεν είναι απολύτως αναγκαία ή σε περίπτωση που κάνετε κλικ στο «Απενεργοποίηση όλων των cookies» στο cookies banner.

Πώς να απορρίψετε τα cookies μας;

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση όλων των cookies» στο cookies banner ή διαγράφοντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Internet.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε πάντα το δικαίωμα να διαγράψετε τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε τον σκοπό της επεξεργασίας τους, να αρνηθείτε συγκεκριμένους τύπους επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα να διορθώσετε ή επικαιροποιήσετε αυτά τα δεδομένα. Επίσης, έχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγραφείτε από τη λίστα επικοινωνίας μας πατώντας ΕΔΩ ή στην ενότητα με τον τίτλο Διαγραφή που υπάρχει στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους από την Εταιρεία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση  [email protected]

Έχετε δικαίωμα να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο: 210 6475600, email: [email protected])

 

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Εταιρεία θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Πολιτική και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική για τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2023.